Almerebij1

Almerebij1Deze internetcommunity is een ontmoetingsplaats voor burgers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die betrokken zijn bij het thema sociale cohesie in Almere. Het gemeentebestuur van Almere wilde dat iedereen die zich betrokken voelt bij de stad, een kans krijgt om bij te dragen aan de vergroting van de sociale cohesie. www.almerebij1.nl biedt de mogelijkheid hiervoor.

Op deze site kunnen thema's worden geinitieërd , stellingen voorgelegd, discussies voorgelegd en een digitale agenda worden bezocht. Daarnaast is er een vraag- en aanbodhoek en kunt u uzelf (en uw organisatie) voorstellen op deze site. Ten slotte zijn er links naar andere sites.

http://www.almerebij1.nl