werkwijze

Briefing:

In een eerste gesprek proberen we zoveel mogelijk wensen en doelstellingen van de opdrachtgever te bepalen. In overleg bespreken we mogelijkerwijs ook een faseplan: eenvoudig beginnen, later uitbreiden.

Concept:

In een tweede gesprek presenteren we een globaal plan. Inhoudelijke aspecten van de website en belangrijkste functionaliteiten die gewenst zijn. Het spreekt voorzich dat we hierbij ook een globale indicatie van de kosten kunnen geven.

Functioneel ontwerp:

Hierbij geven we een volledige beschrijving van alle functionaliteiten. Aan de hand van bepaalde voorbeelden kunnen we aangeven hoe een en ander zal kunnen werken.

Technisch ontwerp:

In deze fase leggen we een uitgewerkt technisch model voor. Hierin staat precies beschreven hoe het project gerealiseerd wordt.

Offerte:

Omdat de techniek en de omvang van het project nu duidelijk is kunnen we hierbij een gedetailleerde offerte indienen.

Grafisch ontwerp:

Vervolgens presenteren we een aantal visuele ontwerpen, met kleurstellingen, vormgevingselementen, typografie e.d.. Uiteraard wordt hierbij volledig rekening gehouden met huisstijl-voorschriften welke de opdrachtgever hanteert.

Realisatie:

Functionaliteit, techniek en vormgeving, worden samengevoegd tot kompleet operationele website, waarin alle reeds vastgestelde content wordt ingevoegd. Uitbreiding met content kan veelal online in de komende fase verder worden aangevuld.

Testen:

Gedurende enkele weken wordt de website online getest en zonodig aangepast. Gedurende deze fase is de site alleen voor de opdrachtgever toegankelijk.

Publiceren:

Wanneer alles naar tevredenheid werkt wordt de website opengesteld voor bezoekers. Ook aanmelding in zoeksystemen, reclamepubliciteit e.d. kan dan plaatsvinden.

Evalueren: Over het algemeen zullen we de website tesamen met de opdrachtgever na ongeveer 3 maanden evalueren op basis van eigen ervaringen en die van bezoekers. Op basis daarvan kan een en ander dan nog worden bijgestuurd.